Uppe & kissar på natten?
På Nattkissare.se hittar du stöd och rådgivning

Vätskedagbok

Genom att fylla i en vätskedagbok över hur mycket man kissar under ett dygn kan man mäta om man har en nattlig överproduktion av urin.

I vätskedagboken här intill fyller man i när och hur mycket man har kissat och druckit. Den första urinen man kissar när man stigit upp på morgonen ska antecknas i nattkolumnen eftersom den urinen har bildats under natten.

Om den totala mängden urin man kissat under natten delas med total mängden urin under hela dygnet få man fram ett tal. Är talet över en tredjedel (0,33) har man en stor nattlig urinproduktion.

Tag med ifylld vätskedagbok när du träffar din läkare. Den underlättar för läkaren att ställa diagnos och utifrån den bestämma vilken typ av behandling som ska rekommenderas.

Informationsmaterial

Här kan du beställa informationsmaterial. 

 

10 goda råd

Om du behöver gå upp och kissa flera gånger varje natt är det viktigaste rådet att tala med din läkare. Nattkissandet kan annars försöta din nattsömn och efterföljande dag. Kanske finns det en enkel lösning på problemet.

Läs våra goda råd

Informationsfilm